Sprzedaż > Polityka sprzedaży

Drukuj

Polityka sprzedaży

W programie Handel można zdefiniować odrębne warunki sprzedaży zarówno dla rodzaju kontrahenta jak i dla każdego kontrahenta z osobna, co umożliwia prowadzenie bardzo elastycznej polityki sprzedaży.

 

Kredyt, limit kredytu

Ceny z cennika

Rabat

Rejestr, typ i termin płatności  

Ceny indywidualne

Upust indywidualny

Upust ilościowy procentowy

Upust ilościowy kwotowy