Wiadomości podstawowe > Podstawowe zasady obsługi

Drukuj

Podstawowe zasady obsługi

Program Handel, podobnie jak inne programy Sage Symfonia 2.0 został napisany specjalnie dla środowiska Windows. Wygląd okien i sposób obsługi programu jest zgodny z ogólnymi zasadami ustalonymi dla tego środowiska. Występują jednak pewne cechy charakterystyczne jedynie dla tego programu lub wspólne dla programów Sage Symfonia 2.0.

 

Okna programu

Nawigacja

Wprowadzanie danych

Grupowanie danych katalogach

Grupowanie danych według kryterium wyboru

Grupowanie danych według rodzaju

 

Notatki

Kalkulator

Kalendarz