Raporty graficzne > Zestawienia > Parametryzowanie danych

Drukuj

Parametryzowanie danych

Wykonywanie zestawień domyślnie poprzedzane jest wyświetleniem okna dialogowego z wyborem parametrów określających zakres danych wykorzystywanych przez wykres.

Możliwe jest wyłączenie okna parametrów odrębnie dla każdego zestawienia, dzięki czemu wykres wygenerowany zostanie na podstawie ustawień domyślnych w zestawieniach predefiniowych. Dotyczy to również zestawień zdefiniowanych i zapisanych przez Użytkownika z ustawionym zestawem parametrów. Sterowanie pytaniem o parametry przeprowadza się w oknie Zarządzanie wykresami, poprzez ustawienie znacznika w kolumnie Opcje.

W programie Finanse i Księgowość okno parametrów wykresów nie jest wywoływane gdy zestawienie wykonywane jest bezpośrednio z okna rozrachunków, niezależnie od ustawienia znacznika w kolumnie Opcje. W takim przypadku wykres jest generowany dla listy wyświetlonych pozycji.

W oknie zarządzania wykresami znajduje się również kolumna Aktywny ze znacznikami pozwalającymi określić dostępność zestawień na listach dostępnych z obszarów tematycznych.

Wyłączenie możliwości modyfikowania danych pobieranych do wykresu lub całkowite wyłączenie widoczności zestawienia dla poszczególnych Użytkowników jest ważne w przypadku konieczności ograniczenia dostępu do danych wrażliwych lub danych strategicznych firmy.