Strona startowa

Drukuj

Parametry pracy firmy

Parametry pracy będą domyślnie podpowiadane w odpowiednich oknach albo będą wpływały na przebieg akcji w programie.

1.Należy wybrać polecenie Ustawienia z menu Kartoteki lub kliknąć przycisk Ustawienia na pasku narzędziowym. Pojawi się okno do ustawiania parametrów.

2.Wybrać polecenie Parametry pracy. Pojawi się okno do ustalania parametrów pracy dla firmy.

3.Wybrać z listy parametr, którego ustawienia chce się zmienić. W dolnej części okna pojawią się, dla każdego parametru inne, objaśnienia konsekwencji wyboru każdej z opcji.

4.Wybrać przycisk opcji lub wpisać odpowiednie wartości do pól edycyjnych.

5.Wybrać przycisk OK.  

 

Przed rozpoczęciem pracy należy bezwzględnie sprawdzić i ustawić następujące parametry:

Domyślny sposób naliczania podatku VAT

Zarządzanie numeracją wystawianych dokumentów

Miejsce wystawiania dokumentów