Strona startowa

Drukuj

Notatka

Do każdej pozycji kartoteki dokumentów, kontrahentów, towarów, pracowników, urzędów lub pieniędzy a także do rodzaju dokumentów, towarów, kontrahentów lub rejestru pieniężnego można dołączyć notatkę. Okno Notatka otwiera się:

wybierając przycisku Informacje (o ile jest dostępny) a następnie polecenie Notatka

klikając mały przycisk obok listków wyboru strony

używając klawiszy skrótów Ctrl+N.

Jeśli dla wybranej pozycji kartoteki jest już zredagowana notatka, zamiast przycisku KW2 obok listków wyboru strony wyświetlany jest spinacz 0SPINACZ2.

Jeśli w notatce umieszczasz za każdym razem taki sam zestaw informacji, a nie korzystasz z możliwości, jakie daje dołączanie notatek do definicji rodzajów, można stworzyć jej szablon – plik tekstowy umieszczony w katalogu dyskowym zawierającym dane firmy. Podczas tworzenia nowego opisu obiektu najpierw wykorzystywana jest notatka dołączona do definicji rodzaju, a jeśli takiej notatki nie ma – szablon notatki z odpowiedniego pliku.

Notatki związane z każdą z kartotek mają odrębne szablony:

 

Plik                szablon notatki związanej z

NOTADK.TXT        dokumentem sprzedaży

NOTAPN.TXT        dokumentem płatności

NOTAKH.TXT        kontrahentem

NOTATW.TXT        towarem

 

Treść notatki można skopiować w czasie kopiowania dokumentu do bufora.