Wiadomości podstawowe > Kontrahenci

Drukuj

Kontrahenci

Kontrahenci to zarówno partnerzy handlowi – dostawcy i odbiorcy – jak i pracownicy firmy oraz urzędy. Umożliwia to prowadzenie w programie nie wynikających bezpośrednio z działalności handlowej rozliczeń z pracownikami i urzędami. Dane pracowników i urzędów są zgrupowane w odrębnych kartotekach. Dane o kontrahencie obejmują:

Adres  

Pełne dane adresowe: ulica, kod, miejscowość, NIP (z prefiksem oznaczającym kod danego kraju), REGON, PESEL.

kraj - lista rozwijana z nazwami krajów. Domyślnie podpowiadana jest wartość 'Polska'. Pole to MUSI być wypełniane przy wystawianiu dokumentów.

rejon - lista rozwijana z nazwami rejonów.

Zarejestrowany w VIES - zaznaczenie tego pola oznacza, że kontrahent jest zarejestrowany w międzynarodowym systemie VIES.

Podatnik VAT czynny - Określa czy kontrahent jest płatnikiem VAT-u. Pole jest widoczne dla kontrahentów z wybranym symbolem "PL" w polu kraj.

 

kod kontrahenta

unikalny symbol kontrahenta identyfikujący go na listach

dane określające warunki sprzedaży

opisywane są przez limit kredytu, typ i termin płatności, typ i rodzaj ceny sprzedaży oraz domyślny rabat.

kontakt

dane osoby, z którą się bezpośrednio kontaktujesz: imię i nazwisko, dwa numery telefonu, numer faksu oraz adres e-mail.

dane o rachunku bankowym

nazwa banku, jego adres, numer rachunku.

inne

informacje o położeniu kontrahenta w strukturze katalogów oraz o rodzaju kontrahenta. Można też dołączyć do kontrahenta znacznik graficzny, ułatwiający jego szybkie odnalezienie.

 

Przy wystawianiu dokumentu należy podać dane kontrahenta, któremu sprzedajemy towar a także można podać dane odbiorcy. Informacje te mogą być wpisywane bezpośrednio do pól dokumentu albo wprowadzone automatycznie na podstawie danych pozycji z kartoteki kontrahentów. Jeśli wprowadzimy informacje do kartoteki, mogą one być następnie zestawiane i drukowane w różnych przekrojach.