Sprzedaż > Kategorie dokumentów sprzedaży

Drukuj

Kategorie dokumentów sprzedaży

Program Handel obsługuje następujące kategorie dokumentów sprzedaży:

 

Sprzedaż VAT

Do kategorii tej należą dokumenty związane ze sprzedażą towarów i usług objętych podatkiem VAT:

Faktura VAT, Faktura korygująca VAT, Faktura VAT w walucie, Faktura korygująca VAT w walucie, Rachunek uproszczony i korekta, Paragon, Paragon korygujący, Faktura zaliczkowa, Faktura korygująca zaliczkowa.

 

Sprzedaż

Do kategorii tej należą dokumenty związane ze sprzedażą towarów i usług nie objętych podatkiem VAT:

Dokument eksportowy, Dokument eksportowy korygujący, Wewnątrzwspólnotowa dostawa towaru i jego korekta, Rachunek (z możliwością wydruku stawki VAT NIE PODLEGA i kwoty zero) i Rachunek korygujący.

 

Dokument o charakterze Rachunek sprzedaży w walucie i jego korekta przeznaczony do obsługi sprzedaży podlegającej opodatkowaniu VAT w kraju trzecim, a na pozycjach tego dokumentu widnieje stawka NIE PODLEGA.

 

Inne

Do kategorii tej należą dokumenty:

Kontrakt, Korekta kontraktu, Wydanie kontrahentowi, Zamówienie obce, Pro Forma, Zamówienie obce w walucie, dokument pro forma (o charakterze zamówienia obcego).

 

Przypisanie dokumentu do określonej kategorii następuje poprzez zdefiniowanie odpowiedniego typu dokumentu.