Strona startowa

Drukuj

Kalkulator

W każdym polu edycyjnym przeznaczonym do wprowadzania kwot można, wybierając kombinację klawiszy (Alt+0ARR_DN6 ) lub klikając podwójnie na polu, skorzystać z podręcznego kalkulatora. Udostępnia on wszystkie niezbędne funkcje biurowe go kalkulatora. Dane wprowadzone do pamięci kalkulatora pozostają w niej także po zamknięciu okna z kalkulatorem.

Funkcje przycisków

C

zeruje kalkulator

CE

kasuje ostatnio wprowadzoną liczbę

<--

kasuje ostatnią cyfrę

MC

kasuje pamięć kalkulatora

MR

wyprowadza liczbę z pamięci na wyświetlacz

MS

wprowadza liczbę z pola do pamięci

M+

dodaje liczbę z pola do pamięci

÷

operacja dzielenia

x

operacja mnożenia

operacja odejmowania

+

operacja dodawania

±

zmiana znaku

=

wykonanie operacji

OK

wprowadza wynik do pola i zamyka kalkulator

Anuluj

zamyka kalkulator i przywraca polu wartość, którą zawierało przed otwarciem kalkulatora