Strona startowa

Drukuj

Jak to zrobić - dokumenty

Definicje i ustawienia

Dodawanie nowego typu dokumentu

Zmiana definicji typu dokumentu

Usuwanie typu dokumentu

Aktywizacja lub blokowanie typu dokumentu

Grupowanie danych

Tworzenie nowego katalogu

Zmiana nazwy katalogu

Usuwanie katalogu

Przenoszenie danych do innego katalogu

Dodawanie rodzaju

Usuwanie rodzaju

Edycja rodzaju

Dołączanie notatki

Wypełnianie dokumentu

Wpisywanie danych podstawowych

Wpisywanie danych kontrahenta

Wpisywanie danych towarów w sposób automatyczny

Wpisywanie danych towarów w sposób ręczny

Wpisywanie pełnych danych towarów

Ustalanie sposobu naliczania VAT

Ustalanie pozostałych danych dokumentu

Podstawowe czynności związane z dokumentami

Wystawianie dokumentu

Przekształcenie dokumentu Pro Forma w dokument sprzedaży

Pozostawienie dokumentu w buforze

Korekta wybranych pozycji dokumentu

Korekta wszystkich pozycji dokumentu do zera (zwrot całkowity)

Drukowanie dokumentu korygującego

Anulowanie dokumentu

Edycja dokumentu

Drukowanie dokumentu

Rozliczanie dokumentu poprzez utworzenie nowej płatności

Rozliczanie dokumentu poprzez edycję należności

Usunięcie wystawionego dokumentu Pro Forma

Operacje dostępne w kartotece dokumentów

Ustawianie znacznika

Usuwanie dokumentów