Strona startowa

Drukuj

Przegląd parametrów pracy firmy

Parametry pracy podzielone są na następujące grupy:

Kontrola danych

Zasady obliczeń

Domyślne tryby edycji i prezentacji dokumentów

Ochrona danych

Parametry druku i zestawień

Parametry dokumentów i zasady ich numeracji

Parametry polityki sprzedaży

Wykonywanie procedur

Inne

Import danych ze sklepu internetowego