Wiadomości podstawowe > Firma

Drukuj

Firma

Firma, którą prowadzisz posiada nazwę, adres, NIP itp. Dane te należy wprowadzić w momencie rejestrowania firmy w programie. Dla prowadzenia transakcji wewnątrzunijnych ważne jest także podanie numeru identyfikacyjnego VAT-UE.

Program może w danym momencie operować na danych tylko jednej firmy, ale można z jego pomocą prowadzić działalność dla różnych firm - wymaga to przełączania się między nimi. Zmiana firmy na inną, jak też założenie nowej firmy, nie oznacza utraty dotychczasowych danych. Są one bezpiecznie zapisane na dysku i w każdej chwili można uzyskać do nich ponowny dostęp.

Działalność w firmie obsługiwanej przez program nie jest podzielona na lata. W związku z tym pojęcie roku obrachunkowego odnosi się tylko do okresu ciągłości numeracji dokumentów.

 

Dane firmy

Wszelkie dane związane z pracą programu w firmie (ustawienia programu oraz definicje, a także wszystkie informacje dotyczące firmy) są przechowywane w plikach baz danych we wskazanym folderze (nazywanym też katalogiem dyskowym). Dane te można podzielić na dane konieczne do rejestracji firmy w programie, dane drukowane na dokumentach, oraz dane opisujące sposób działania firmy.

 

Dane konieczne do rejestracji firmy w programie

Dane drukowane na dokumentach

Parametry pracy

Dane opisujące sposób działania firmy