Strona startowa

Drukuj

Dokument sprzedaży - strona Towary

Zawarte są tu szczegółowe dane o sprzedawanych towarach. Informacje o towarach mogą być wprowadzane na trzy sposoby w zależności od wybranej zakładki.

 

Auto

Jeśli prowadzi się kartotekę towarów, można wprowadzić dane o towarach na podstawie informacji zamieszczonych w kartotece. Okno wystawiania dokumentu prezentuje wówczas uproszczony schemat wprowadzania. Wypełnia się tu pola Kod towaru, Ilość i Cennik. Pozostałe informacje zostaną dopisane automatycznie na podstawie zapisów w kartotece towarów. Jeśli są uprawnienia do negocjowania cen, można edytować pola z nimi związane, w tym zmieniać domyślny rabat do jednostkowej ceny pozycji towarowej dokumentu.

 

Ręczny

Aby wystawić dokument, nie trzeba koniecznie wprowadzać danych do kartoteki towarów. Jeśli sprzedaje się towar, który nie jest umieszczony w kartotece albo w ogóle nie chce się prowadzić kartoteki towarów, informacje o towarze można wpisywać bezpośrednio do pól dokumentu. Pamiętać trzeba jednak o tym, że wówczas na wszystkich zestawieniach dane o sprzedanym w ten sposób towarze ujęte będą w pozycji zbiorczej. Jeśli świadczy się usługi, można wpisywać długie ich opisy.

 

Pełny

Aby w pełni kontrolować sposób rejestrowania danych o towarach, można wykorzystywać dane z kartotek oraz dodatkowo możliwość dokonywania ręcznych zmian. W przypadku usług można wpisywać długie ich opisy. Na formularzu zaprezentowane zostaną wszystkie potrzebne informacje. W związku z tym, że można tu wprowadzać dowolne zmiany, ten tryb określania danych powinny wykorzystywać tylko osoby mające odpowiednie uprawnienia.

 

Przyciski narzędziowe dostępne podczas wystawiania dokumentu

przycisk Nowa pozycja

Powoduje przejście do tworzenia nowej pozycji towarowej w dokumencie

przycisk Usuń pozycję

Powoduje usunięcie aktualnie wybranej pozycji towarowej dokumentu.

przycisk Pozostaw w buforze

Pozostawia wystawiany dokument w buforze programu. Wszystkie dane tego dokumentu są przez system pamiętane pomimo, że nie został jeszcze wystawiony. Dokumenty z bufora mogą być dowolnie poprawiane, można je także wydrukować. Dane z dokumentów w buforze nie są umieszczane w zestawieniach.

 

Zobacz także:

Wpisywanie danych towarów w sposób automatyczny

Wpisywanie danych towarów w sposób ręczny

Wpisywanie pełnych danych towarów

Czynności związane z dokumentami