Strona startowa

Drukuj

Dokument sprzedaży - strona Płatności

Zawarte są tu szczegółowe dane związane ze sposobem regulowania płatności dla wystawionego dokumentu sprzedaży. Można dodawać nowe płatności lub edytować wcześniej wprowadzone. Ponadto prezentowane są tu naliczone kwoty podatku VAT — można tu zmieniać sposób naliczania podatku.

 

Ustalanie metody naliczania podatku VAT

Można tu ustalić, czy kwota podatku VAT dla wystawianego dokumentu w poszczególnych stawkach będzie liczona jako iloczyn stawki VAT oraz całkowitej wartości sprzedaży w danej stawce czy też jako suma kwot cząstkowych podatku VAT pochodzących z poszczególnych pozycji towarowych dokumentu o tej samej stawce. Pierwszy sposób nazywamy metodą iloczynu, natomiast drugi metodą sumy. Można to ustalić globalnie dla wszystkich dokumentów w parametrach pracy.

 

pole Do zapłaty

dla dokumentów walutowych wartość przeliczona jest przez kurs dla potrzeb podatku dochodowego (CIT/PIT).

 

pole Kwota VAT

dla dokumentów walutowych wartość przeliczona jest przez kurs naliczany dla potrzeb podatku dochodowego VAT.

 

Przyciski narzędziowe dostępne na stronie Płatności

przycisk Nowa płatność

Umożliwia dodanie nowej płatności, w tym płatności natychmiastowej. Jeżeli tworzymy płatność automatyczną, to tworzy się ona w walucie dokumentu, jeśli półautomatyczną lub ręczną - w walucie rejestru, zgodnie z jego ustawieniami.

 

przycisk Edycja należności

Umożliwia edytowanie należności, w tym wprowadzanie płatności częściowej. Kwota jest przeliczona na PLN według kursu waluty wybranego dla potrzeb wyliczenia CIT/PIT.

 

Zobacz także:

Czynności związane z dokumentami