Strona startowa

Drukuj

przycisk Pozostaw w buforze

Pozostawia wystawiany dokument w buforze programu. Wszystkie dane tego dokumentu są przez system pamiętane pomimo, że nie został jeszcze wystawiony. Dokumenty z bufora mogą być dowolnie poprawiane, mogą też być w dowolnej chwili usunięte, można je także wydrukować. Dane z dokumentów w buforze nie są umieszczane w zestawieniach.