Strona startowa

Drukuj

Dokumenty - przyciski narzędziowe

W górnej części okna wystawiania dokumentu znajdują się przyciski poleceń pomocne przy wystawianiu dokumentu oraz przy korygowaniu jego danych. Przyciski wymieniają się w zależności od wykonywanej czynności:

 

Przyciski dostępne podczas wystawiania dokumentu

wystaw    Zapisuje dane wystawionego dokumentu.

usub    Usuwa dane wystawianego dokumentu.

 

Przyciski dostępne po wystawieniu dokumentu

drukuj     Umożliwia wydruk wystawionego dokumentu.

utwefak Umożliwia wystawienie dokumentu elektronicznego.

szczefak Otwiera okno podglądu dokumentu elektronicznego.

operacje   Pod przyciskiem Operacje w oknie wystawionego dokumentu dostępne są wszystkie operacje, które można przeprowadzić na tym dokumencie. W zależności od kontekstu (typu dokumentu, uprawnień użytkownika itp.) mogą to być:

Wystawienie dokumentu korygującego

Unieważnienie (Anulowanie) wystawionego dokumentu

Wprowadzenie poprawek bezpośrednio na dokumencie - edycja

Wystawienie dokumentu sprzedaży do dokumentu wydania kontrahentowi (WZ)

 

Przyciski dostępne podczas edycji dokumentu

zapisz   Zatwierdza wprowadzone w trybie edycji zmiany.

anuluj   Anuluje wprowadzone w trybie edycji zmiany.

 

Przyciski przeglądania listy

Jeśli okno zostało wywołane z listy, w dolnej jego części pojawiają się przyciski służące do przeglądania tej listy. Po zamknięciu okna listy przyciski znikają.

0BRW_12    pierwszy element listy

0BRW_22    poprzedni element listy

0BRW_32    następny element listy

0BRW_42   ostatni element listy