Strona startowa

Drukuj

Dokumenty sprzedaży, inne

Strona ta prezentuje pozostałe dane dotyczące dokumentu.

Rodzaj

Nazwa rodzaju, do którego należy dokument.

Znacznik

Znacznik graficzny przypisany do dokumentu.

Katalog

Nazwa katalogu, do którego należy dokument.

Rejestr, data wejścia

Rejestr, do którego przypisano dokument, data wejścia dokumentu do rejestru.

Księgowanie

Schemat księgowania dla dokumentu.