Drukuj

Zmiany w wersji 2017.b

Współpraca z programem e-Deklaracje i wysyłka plików JPK

W ustawieniach programu dodano konfigurację współpracy z programem Sage Symfonia 2.0 e-Deklaracje.

W kartotece Sprzedaż dodano operację Raporty JPK. Operacja otwiera okno programu e-Deklaracje z listą utworzonych plików JPK.

 

Program Handel dostosowano do współpracy w programem Sage Symfonia 2.0 e-Deklaracje w zakresie obsługi e-deklaracji oraz raportów JPK.

Dodano okno ustawień współpracy w programem e-Deklaracje.

W kartotece Sprzedaż dodano operację Lista raportów JPK. Operacja otwiera okno Lista raportów JPK programu e-Deklaracje z listą utworzonych plików JPK. Za pośrednictwem tego okna możliwa jest obsługa wysyłki raportów JPK bez opuszczania programu Handel.

 

Współpraca z serwisami NIP i VIES

W menu kontekstowym dla kontrahentów oraz dokumentów (sprzedaży i zamówień) dodano polecenia:

Sprawdź status kontrahenta w VAT - sprawdza w serwisie Ministerstwa Finansów czy kontrahent jest czynnym płatnikiem VAT.

Sprawdź numer VAT (VIES) dla kontrahenta - sprawdza w serwisie Komisji Europejskiej czy zarejestrowany został numer VIES kontrahenta.

 

Serwis Komisji Europejskiej sprawdzający numer VIES dostępny jest również pod adresem:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vatRequest.html

 

Zastrzeżenia związane z usługą VIES

 

Dane adresowe firmy

Do danych adresowych firmy dodano możliwość podania: powiatu, poczty, gminy oraz województwa.

Wydruki raportów zostały zaktualizowane, aby uwzględniały nowe dane adresowe.

 

e-Mapa

Dodano możliwość wyświetlenia mapy z zaznaczonymi adresami wybranych kontrahentów. Mapa otwierana jest poleceniem Pokaż na mapie z menu kontekstowego listy kontrahentów.

oz_e_mapa

 

Gdy zaznaczona jest opcja Pozwalaj na zmianę lokalizacji możliwe jest przesuwanie znaczników. Zmiana położenia znacznika na mapie nie wpływa na wprowadzony adres kontrahenta.

 

Wystawianie faktur w imieniu - NIP wystawcy na wydrukach

Wystawianie faktur w imieniu rozbudowano o ustawienie czy na wydrukach faktur wystawianych w imieniu sprzedawcy będzie umieszczany również numer NIP wystawcy.

 

Inne zmiany

Na wydruku faktury naprawiono prezentowanie danych adresowych.

Dla typów dokumentów o charakterze: Dokument eksportowy (DEX), Dokument eksp. korygujący (DEXK) Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT), Wewnątrzwspólnotowa dostawa korekta (WDTK) umożliwiono wskazanie rejestru NP.

Poprawiono mechanizm wyboru walut przy rozliczaniu faktur walutowych płatnościami w PLN. Naprawiono otwieranie okna kursów walut z okna Rozliczenie > menu kontekstowe: Kurs.