Administracja > Wymiana danych > Wymiana danych, format 3.0

Drukuj

Wymiana danych, format 3.0

Postać pliku tekstowego

Jest to format wymiany danych pomiędzy modułami Systemu Symfonia. W tym formacie zarówno liczba jak i kolejność występowania poszczególnych danych nie ma znaczenia, gdyż dane są rozpoznawane poprzez ich nazwę, a nie położenie w pliku danych. Jest to obecnie preferowany format wymiany danych.

Dane są grupowane w nazwane sekcje, wewnątrz których mogą znajdować się zarówno zapisy dotyczące poszczególnych danych jak i inne sekcje. Każdy z eksportowanych plików zawiera sekcję INFO, w której zawarte są informacje o programie tworzącym ten plik, wersji szablonu oraz firmie, z której pochodzą dane. Informacje o poszczególnych danych mają postać nazwa_pola = wartość

 

Sekcje danych występujące w plikach tekstowych Formatu 3

INFO

informacje o programie tworzącym ten plik, wersji szablonu oraz firmie, z której pochodzą dane

Kontrahent

dane kontrahenta

Towar

dane towaru

Dokument

dane tworzące dokument. W ramach dokumentu mogą wystąpić następujące sekcje:

Dane nabywcy, odbiorcy, sprzedawcy, dostawcy

dane identyfikujące nabywcę, odbiorcę, sprzedawcę lub dostawcę (identyfikator, kod, nazwa, dane adresowe)

Pozycja dokumentu

dane opisujące pozycję towarową dokumentu

Zapis

dane tworzące zapis księgowy

Rejestr

dane odnoszące się do rejestru VAT

Rozliczenie

dane rozliczenia rozrachunku

Transakcja

dane rozrachunku do dokumentu

Rodzaje importu i eksportu

W przypadku Formatu 3.0 dopasowywanie formatów przesyłanych danych następuje poprzez wybór rodzaju importu lub eksportu, a w przypadku eksportu także poprzez wybór raportu tworzącego sekcję danych w eksportowanym pliku.