Urządzenia fiskalne > Wybór typu drukarki fiskalnej

Drukuj

Wybór typu drukarki fiskalnej

Aby praca z programem przebiegała prawidłowo, należy ustalić, jakiego typu drukarka jest przyłączona do komputera, a następnie zdefiniować ją w oknie Ustawienia drukarki fiskalnej.

 

lista wyboru [Nazwa drukarki]

Umożliwia wybór jednej ze zdefiniowanych w programie drukarek fiskalnych.

 

przycisk [Dodaj]

Umożliwia zdefiniowanie nowej drukarki. Powoduje wyświetlenie okna dialogu, w którym należy podać symboliczną nazwę drukarki, która jest potem prezentowana na opuszczanej liście wyboru.

 

przycisk [Usuń]

Umożliwia usunięcie drukarki z listy wyboru.

 

lista wyboru [Obsługuj jak]

 

przycisk [OK]

Powoduje zapisanie zmian wprowadzonych do ustawień drukarki i zamknięcie okna.

 

przycisk [Anuluj]

Zamyka okno bez zapisania zmian wprowadzonych do ustawień drukarki.

 

przycisk [Zastosuj]

Powoduje zapisanie zmian wprowadzonych do ustawień drukarki, nie zamyka okna.

 

przycisk [Pomoc]

Wywołuje plik pomocy.

 

Po wybraniu typu drukarki w oknie pojawiają się zakładki, umożliwiające zmianę ustawień drukarki lub wydawanie jej poleceń. Liczba zakładek i ich tytuły, a także nazwy funkcji dostępnych na każdej z nich mogą się różnić w zależności od typu drukarki.