Urządzenia fiskalne > Ustawienia drukarki fiskalnej

Drukuj

Ustawienia drukarki fiskalnej

Ponieważ informacji dotyczących ustawień drukarki fiskalnej jest zbyt wiele, by mogły być jednocześnie widoczne na ekranie, zostały one podzielone na strony. Przypomina to skoroszyt z wieloma zakładkami: w danej chwili widoczna jest tylko jedna strona i zakładki. Aby uwidocznić wybraną stronę, należy kliknąć odpowiedni listek - zakładkę.

 

Niekiedy część zakładek jest niewidoczna; w takim przypadku obok listków zakładek pojawiają się przyciski umożliwiające przesunięcie zakładek względem okna i wyświetlenie tych, które są w danym momencie potrzebne. Przykład

Liczba zakładek i ich tytuły, a także nazwy funkcji dostępnych na każdej z nich mogą się różnić w zależności od typu drukarki.

ogólne

raporty

funkcje

ustawienia

nagłówek

stopka

port

lista wyboru [nazwa drukarki]

Umożliwia wybór jednej ze zdefiniowanych w programie drukarek fiskalnych.

dodaj

przycisk [usuń]

Umożliwia usunięcie drukarki z listy wyboru

obsługuj jak