Drukuj

Tworzenie kopii bezpieczeństwa

1.Należy wybrać polecenie Kopia bezpieczeństwa z menu Firma. Pojawi się okno dialogowe Kopia bezpieczeństwa: Zachowanie danych.

2.W polu edycyjnym Plik archiwum podać nazwę i umiejscowienie kopii bezpieczeństwa.

3.W polu Hasło archiwum wpisać takie hasło archiwum, które będzie zabezpieczało dane przed niepowołanym odtworzeniem. Poprawność hasła należy potwierdzić wpisując je jeszcze raz w polu Potwierdzenie

4.Należy teraz wybrać przycisk Wykonaj aby rozpocząć tworzenie kopii.

 

Wskazówki:

Zamiast wpisywać położenie i nazwę pliku archiwum z klawiatury, można użyć przycisku Przeglądaj... Po kliknięciu tego przycisku program wyświetla standardowe okno wyboru pliku, w którym można odszukać i wskazać plik archiwum.