Administracja > Rozpoczęcie pracy > Parametry pracy

Drukuj

Parametry pracy

Parametry pracy umożliwiają zdefiniowanie takich ustawień dla każdej z zarejestrowanych w programie firm, aby praca w tej firmie przebiegała w niej możliwie najsprawniej, z uwzględnieniem jej specyfiki. Ustawione parametry pracy są podpowiadane w odpowiednich oknach lub wpływają bezpośrednio na dalsze akcje.

 

Parametry pracy są uporządkowane dwupoziomowo. W oknie ustalania parametrów pracy firmy wyświetlana jest lista dostępnych grup parametrów, którą można przeglądać, używając paska przewijania lub klawiszy ze strzałkami. Kliknięcie znaku + obok nazwy grupy powoduje wyświetlenie poszczególnych parametrów zawartych w tej grupie; obok nazwy grupy pojawia się wtedy znak – (minus). Jego kliknięcie ukrywa poszczególne parametry – wyświetlana jest tylko nazwa grupy. Wyświetlany jest także krótki opis aktualnie wybranego parametru i wpływu jego ustawień na działanie programu.

 

Zobacz także:

Parametry pracy firmy - jak to zrobić