Wiadomości podstawowe > Organizacja danych programu

Drukuj

Organizacja danych programu

W programie Sage Symfonia 2.0 Handel dane opisujące obiekty tego samego rodzaju (dokumenty, towary, kontrahentów itp.) zgrupowane są w kartotekach. Okna kartotek podzielone są na dwie części. W lewej części okna prezentowane są, w postaci graficznej, różne przekroje organizacyjne danych w kartotece. W prawej części prezentowane są w postaci listy wszystkie lub wybrane pozycje kartoteki. Dzielącą je linię można przesuwać, zmieniając odpowiednio wielkość obu części okna.

W programie zdefiniowano następujące kartoteki:

Kartoteka Sprzedaż - dokumenty sprzedaży (także w walucie), dokumenty pro forma, zamówienia obce (także w walucie) i dokumenty WZ.

Trzy kartoteki kontrahentów. W programie Handel kontrahenci to zarówno partnerzy handlowi, jak i pracownicy firmy oraz urzędy. Umożliwia to prowadzenie w programie rozliczeń z pracownikami i urzędami niewynikających bezpośrednio z działalności handlowej. Dane partnerów handlowych znajdują się w kartotece Kontrahenci, dane pracowników - w kartotece Pracownicy, a dane urzędów –  w kartotece Urzędy.

Kartoteka Towary - dane o wszystkich towarach.

Kartoteka Pieniądze - dane o nierozliczonych dokumentach handlowych, należnościach i zobowiązaniach niepowiązanych z operacjami handlowymi oraz dokumenty płatności.

Kartoteka Ustawienia - zgrupowane dane opisujące sposób działania firmy.

Kartoteka Raporty - narzędzia rozszerzające zakres funkcjonalny programu.

Kartoteka Wykresy - lista wykresów dostępnych dla użytkownika. Kartoteka ta widoczna jest dla użytkowników posiadających dodatkową funkcjonalność Raporty graficzne.