Opis języka szablonów > Opis szablonów dostarczonych przez producenta

Drukuj

Opisy szablonów importu specjalnego dostarczonych przez producenta:

Cdn_fpp.ams - historyczny przykład szablonu, który może być pomocny w opracowaniu aktualnego formatu importu dokumentów z programu CDN Firma ++. W obecnej wersji programu szablon nie jest aktualizowany. Przed użyciem szablonu należy uaktualnić go zgodnie z oczekiwaniami dotyczącymi danych wejściowych. Specyfikację pól danych w tym formacie można uzyskać od producenta wymienionego programu;

CDNF_PPK.AMS - historyczny przykład szablonu, który może być pomocny w opracowaniu aktualnego formatu importu raportów kasowych z programu CDN Firma ++. W obecnej wersji programu szablon nie jest aktualizowany. Przed użyciem szablonu należy uaktualnić go zgodnie z oczekiwaniami dotyczącymi danych wejściowych. Specyfikację pól danych w tym formacie można uzyskać od producenta wymienionego programu;

CHART_R.AMS - historyczny przykład szablonu, który może być pomocny w opracowaniu aktualnego formatu importu danych z programu CHART. W obecnej wersji programu szablon nie jest aktualizowany. Przed użyciem szablonu należy uaktualnić go zgodnie z oczekiwaniami dotyczącymi danych wejściowych. Specyfikację pól danych w tym formacie można uzyskać od producenta wymienionego programu;

datevZip.ams - szablon do importu danych z systemu SymfoniA® Datev Kancelaria;

fmfk.AMS - szablon do wczytywania otrzymanych z programu SymfoniA® Faktura danych, udostępnionych w tzw. formacie FK 3.0;

fpfk.AMS - szablon do wczytywania otrzymanych z programu SymfoniA® Faktura Premium danych, udostępnionych w tzw. formacie FK 3.0;

hmffk.AMS - szablon do wczytywania otrzymanych z programu SymfoniA® Handel Forte danych, udostępnionych w tzw. formacie FK 3.0;

hmfk.AMS - szablon do wczytywania otrzymanych z programu SymfoniA® Handel Premium danych, udostępnionych w tzw. formacie FK 3.0;

place.ams - szablon do wczytywania otrzymanych z programu SymfoniA® Płace danych, udostępnionych w tzw. formacie FK 3.0;

POLKA25.AMS - historyczny przykład szablonu, który może być pomocny w opracowaniu aktualnego formatu importu danych z programu Polka. W obecnej wersji programu szablon nie jest aktualizowany. Przed użyciem szablonu należy uaktualnić go zgodnie z oczekiwaniami dotyczącymi danych wejściowych. Specyfikację pól danych w tym formacie można uzyskać od producenta wymienionego programu;

POLKA.AMS - historyczny przykład szablonu, który może być pomocny w opracowaniu aktualnego formatu importu danych z programu Polka. W obecnej wersji programu szablon nie jest aktualizowany. Przed użyciem szablonu należy uaktualnić go zgodnie z oczekiwaniami dotyczącymi danych wejściowych. Specyfikację pól danych w tym formacie można uzyskać od producenta wymienionego programu;

SRTRW.AMS - szablon do wczytywania otrzymanych z programu SymfoniA® Środki Trwałe danych, udostępnionych w tzw. formacie FK 3.0;

SUBIEKT.AMS - historyczny przykład szablonu, który może być pomocny w opracowaniu aktualnego formatu importu danych z programu Subiekt. W obecnej wersji programu szablon nie jest aktualizowany. Przed użyciem szablonu należy uaktualnić go zgodnie z oczekiwaniami dotyczącymi danych wejściowych. Specyfikację pól danych w tym formacie można uzyskać od producenta wymienionego programu;

SYM200.AMS - szablon do importu dokumentów z dawnego programu SymfoniA® Sprzedaż (v1.15 - rok 2001). Nie powinien być używany do żadnych nowych programów ani importu innych danych, bo nie obsługuje nowych informacji. Szablon nie jest rozwijany przez producenta. Ma zapewnić zgodność z danymi pozyskiwanymi od programu Sprzedaż.

Ilość szablonów dostarczanych z programem może ulec zmianie.

 

Szablony służące do wczytywania danych kartotekowych czyli poprzez Import danych, takie jak: KARTFK.AMS, KARTHM.AMS i KARTHMF.AMS nie powinny być używane w trakcie wymiany danych przy pomocy importu specjalnego.