Sprzedaż > Operacje na wystawionych dokumentach sprzedaży

Drukuj

Operacje na wystawionych dokumentach sprzedaży

Po wystawieniu dokumentu możliwe staje się jego drukowanie i rozliczenie.

Drukowanie dokumentu

Rozliczanie dokumentu

poprzez utworzenie nowej płatności

poprzez edycję należności

 

Pod przyciskiem Operacje w oknie wystawionego dokumentu dostępne są pozostałe operacje, które można przeprowadzić na tym dokumencie.

 

Wystawienie dokumentu korygującego

Unieważnienie (Anulowanie) wystawionego dokumentu

Wprowadzenie poprawek bezpośrednio na dokumencie - edycja

Wystawienie dokumentu sprzedaży do dokumentu Wydanie kontrahentowi (WZ)

Przekształcenie dokumentu Pro Forma w dokument sprzedaży

Usunięcie wystawionego dokumentu Pro Forma lub Wydanie kontrahentowi

Faktury zaliczkowe