Wiadomości podstawowe > Okna programu

Drukuj

Okna programu

W programie Handel występuje wiele rodzajów okien:

główne okno programu

reprezentujące sam program,

okna kartotek,

reprezentujące kartoteki zawierające zbiory obiektów tego samego typu,

okna danych,

opisujące konkretne obiekty,

okna dialogowe,

umożliwiające dialog programu z użytkownikiem.

 

Aby zapamiętać rozmiar i pozycję uruchomionego okna, należy zamknąć okno przyciskiem X razem z wciśniętym klawiszem Shift. Przy ponownym uruchamianiu okna zostaną zapamiętane poprzednie jego ustawienia i rozmiar.