Urządzenia fiskalne > Łączenie drukarki z komputerem

Drukuj

Łączenie drukarki z komputerem

Drukarkę łączy się z komputerem za pomocą odpowiedniego typu kabla, zalecanego przez producenta sprzętu. Wyboru portu dokonujemy na zakładce Port po uprzednim sprawdzeniu, do którego portu podłączyliśmy drukarkę. Parametry portu (szybkość, protokół itd.) ustawiane są automatycznie dla każdego rodzaju drukarki. Można także, w zależności od typu, dokonać podłączenia drukarki za pomocą kabla USB.

 

W trakcie łączenia drukarki z komputerem co najmniej jedno z tych urządzeń musi być wyłączone z sieci zasilającej (najlepiej gdy będą wyłączone oba urządzenia).