Wiadomości podstawowe > Dokumenty

Drukuj

Dokumenty

Wspomaganie działalności handlowej przez program Handel polega na ułatwieniu wystawiania dokumentów rejestrujących zdarzenia gospodarcze. Dlatego też dokumenty sprzedaży a także dokumenty płatności oraz zasady ich wystawiania są centralnymi obiektami w programie.

 

Dane tworzące dokument

Dane tworzące dokumenty sprzedaży można podzielić na dane podstawowe (nagłówek dokumentu), dane o towarach, dane o płatnościach (w tym rozliczenie podatku VAT - o ile ma on w danym przypadku zastosowanie) oraz pozostałe dane.

Dane tworzące nagłówek dokumentu są zawsze widoczne, dane o towarach, płatnościach i dane dodatkowe są umieszczone na odpowiednich stronach w obrębie okna wystawiania dokumentów i stają się widoczne po wybraniu odpowiedniej zakładki u dołu okna.

Dane podstawowe

obejmujące typ dokumentu, jego numer, dane nabywcy i odbiorcy oraz sposób dokonania płatności.

Dane o towarach

obejmujące informacje o każdym z towarów: opis, symbol klasyfikacji PKWiU, ilość, jednostka miary, cena, stawka VAT (o ile podatek ten ma zastosowanie), wartość oraz podsumowanie zbiorcze.

Dane o płatnościach

dotyczące sposobu regulowania płatności dla wystawionych dokumentów - kwota, płatność (typ płatności), data i opis. Program umożliwia wybór rodzaju płatności oraz rejestracji płatności częściowej.

Rozliczenie podatku VAT

prezentowane są tu stawki podatku VAT, kwoty netto, VAT i brutto dla każdej ze stawek oraz podsumowania tych kwot dla dokumentu.

 

Bufor

Wystawiane dokumenty sprzedaży mogą być umieszczane czasowo w buforze - rodzaju poczekalni, gdzie można przechowywać dokument przed jego ostatecznym wystawieniem. Zawarte w buforze dokumenty mogą być dowolnie modyfikowane (także usuwane). Dane tych dokumentów nie są uwzględniane w żadnym ze sporządzanych w programie zestawień sprzedaży.