Lista raportów > Zapisy poza kręgiem kosztów - graficzny

Drukuj

Zapisy poza kręgiem kosztów - graficzny

Sposób uruchomienia raportu

Polecenie Dokumenty poza kręgiem kosztów (zakładka Dokumenty w menu zakładkowym Raporty).

 

Funkcja

Wynikiem działania raportu jest zestawienie zapisów poza kręgiem kosztów na podstawie danych zawartych w oknie Dokumenty poza kręgiem kosztów.  

 

Po zdefiniowaniu kont kręgu kosztów (okno Konta specjalne) program będzie przeprowadzał automatyczną kontrolę kręgu kosztów. Jeśli w zdefiniowanym dokumencie kwot jednej ze stron zapisu będzie księgowana na konto zdefiniowane w ustawieniach, a po drugiej stronie na inne konto, wówczas taki zapis zostanie oznaczony specjalną cechą: zapis poza kręgiem kosztów. Ten raport tworzy zestawienie dokumentów zawierających takie zapisy.

 

Opcje

Opcje zestawiania wydruku.