Ustawienia > Zakładka Znaczniki

Drukuj

Zakładka Znaczniki

Zakładka Znaczniki menu zakładkowego Ustawienia zawiera polecenia umożliwiające wybór znaczników dla dokumentów i dla transakcji.

 

Polecenie Znaczniki dokumentów... otwiera dialog Znaczniki – Dokumenty

Polecenie Znaczniki transakcji... otwiera dialog Znaczniki – Transakcje

Polecenie Znaczniki rejestrów... otwiera dialog Znaczniki – Rejestry

Polecenie Znaczniki kontrahentów... otwiera dialog Znacznki – Kontrahenci

Polecenie Znaczniki pracowników... otwiera dialog Znaczniki – Pracownicy

Polecenie Znaczniki urzędów... otwiera dialog Znaczniki – Urzędy