Ustawienia > Parametry stałe

Drukuj

Parametry stałe

Zakładka Parametry stałe menu zakładkowego Ustawienia zawiera polecenia umożliwiające konfigurację parametrów wykorzystywanych w czasie pracy programu. Dostępne polecenia otwierają okna ustawień parametrów:

Naliczanie odsetek (transakcje handlowe)

Naliczanie odsetek dla kontrahenta rodzaju Osoba Fizyczna.

Limit gotówkowy

Weryfikacja rachunków bankowych kontrahenta

Konta specjalne

Zaokrąglenia

Księgowania

Rejestry i konta VAT

Potwierdzenie operacji

Kroje pisma dla raportu graficznego

Kroje pisma dla raportu tekstowego

Opisy pozycji na dokumencie

Metoda rozliczenia VAT

Przypisanie VAT do okresu

Kursy walut do kompensaty

Łączenie transakcji

Różnice kursowe podatkowe

Parametry zlecania przelewów

 

Ustawienia parametrów stałych stosowane są dla wszystkich funkcji programu.