Ustawienia > Dane o firmie

Drukuj

Dane o firmie

Zakładka Dane o firmie z menu zakładkowego Ustawienia zawiera polecenia umożliwiające dokonywanie poprawek w informacjach o firmie podanych w momencie jej zakładania.

 

Polecenie Informacje podstawowe otwiera dialog Podstawowe informacje o firmie.

Polecenie Działalność firmy otwiera dialog Informacje o działalności firmy.

Polecenie Użytkownicy otwiera dialog Użytkownicy i prawa dostępu.

Polecenie Bezpieczeństwo danych otwiera dialog Bezpieczeństwo danych.