Ustawienia > Parametry stałe > Różnice kursowe podatkowe

Drukuj

Różnice kursowe podatkowe

Okno Różnice kursowe podatkowe pojawi się po wybraniu zakładki Parametry stałe i polecenia Różnice kursowe podatkowe w menu zakładkowym Ustawienia.

 

Kwota w polu 'Podstawa dla RKP'

Ustawienie pozwala wybrać jaka kwota będzie podpowiadana w polu Podstawa dla RKP:

kwota zapisu na koncie (równoważna kwocie nowej transakcji),

suma netto w walucie, pobierana z rejestru VAT.

 

Kwota stanowiąca podstawę do wyliczenia różnic kursowych podatkowych zapisywana jest tylko w walucie; kurs do wyliczenia różnic kursowych podatkowych jest taki sam, jak kurs w nowej transakcji.

 

Wyliczanie różnic kursowych podatkowych

Ponadto, zaznaczając Tak lub Nie użytkownik może zdecydować, czy w programie, w momencie gdy rozrachunek walutowy jest rozliczany płatnością w PLN,  mają być wyliczane różnice kursowe podatkowe.

 

Zobacz także:

Edycja rozrachunków