Okresy sprawozdawcze i rok obrachunkowy > Rok obrachunkowy

Drukuj

Rok obrachunkowy

Rok obrachunkowy w programie Finanse i Księgowość nie musi się pokrywać z rokiem kalendarzowym, ale musi rozpoczynać się pierwszego, a kończyć ostatniego dnia miesiąca. Długość roku obrachunkowego musi mieścić się w zakresie od 1 do 23 miesięcy.

Datę początku i końca roku obrachunkowego określa się przy rozpoczynaniu pracy z programem, podczas zakładania firmy, a także podczas zakładania kolejnych lat obrachunkowych w istniejącej firmie. Można zmienić datę końca istniejącego roku obrachunkowego.

Okresy sprawozdawcze i rok obrachunkowy - zmiana długości roku >>

 

Daty przyjęte jako początek i koniec roku obrachunkowego będą podstawą do sporządzenia bilansu i rachunku zysków i strat oraz sprawdzania poprawności wpisywania dat na rejestrowanych w programie dokumentach księgowych. W przypadku wykrycia daty nie mieszczącej się w dopuszczalnym zakresie pojawi się odpowiedni komunikat, a zaksięgowanie dokumentu będzie możliwe dopiero po poprawieniu błędu.

 

Identyfikator roku to ciąg znaków, który zostanie użyty do utworzenia katalogu roku w katalogu firmy. Podana nazwa nie może zawierać spacji ani innych znaków zabronionych dla nazw katalogu na dysku.

Zaleca się wpisanie jako identyfikatora numeru roku (np. 2000 albo 2000_00 dla przedłużonego roku obrachunkowego).

 

Jeżeli rozpoczynasz pracę z programem w trakcie roku obrachunkowego twojej firmy, jako datę początku roku obrachunkowego podaj datę początkową roku podatkowego firmy, a nie datę rozpoczęcia pracy z programem.