Strona startowa

Drukuj

Przeglądanie zestawionego raportu

Wielostronicowe raporty nie zmieszczą się na jednym ekranie. Jeżeli w oknie zestawionego raportu klikniesz i przytrzymasz lewy klawisz myszki, wygląd wskaźnika zmieni się ze strzałki na "rączkę", którą będziesz mógł przesuwać widoczną na ekranie część raportu.

W oknie prezentującym zestawiony raport można poruszać się również korzystając ze skrótów klawiaturowych:

 

Aby zawartość okna:

Należy nacisnąć:

przesunąć o 1/10 rozmiaru okna

jeden z klawiszy strzałek kursora;

przesunąć o rozmiar ekranu

klawisz PgDn  lub PgUp ;

przesunąć do lewej krawędzi strony raportu

klawisz Home ;

przesunąć do prawej krawędzi strony raportu

klawisz End ;

powiększyć do 150 % aktualnego rozmiaru

klawisz Ins  lub dwukrotnie kliknąć lewym przyciskiem myszki;

pomniejszyć do 75% aktualnego rozmiaru

klawisz Del  lub dwukrotnie kliknąć prawym przyciskiem myszki;

przesunąć do początku pierwszej strony

kombinację klawiszy Ctrl+Home ;

przesunąć na koniec ostatniej strony

kombinację klawiszy Ctrl+End ;

przesunąć do początku aktualnej lub poprzedniej strony

kombinację klawiszy Ctrl+PgUp ;

przesunąć do początku następnej strony

kombinację klawiszy Ctrl+PgDn ;

pomniejszyć trzykrotnie wskazane miejsce raportu na czas ustalenia nowego miejsca do przeglądania

klawisz Ctrl  i trzymając wciśnięty ten klawisz nacisnąć prawy przycisk myszki. Aby umożliwić wskazanie nowej interesującej części raportu, zwolnij przycisk myszki i klawisz Ctrl ;

powiększyć trzykrotnie na chwilę wskazane miejsce raportu

klawisz Ctrl  i trzymając wciśnięty ten klawisz nacisnąć lewy przycisk myszki. W celu przywrócenia poprzedniego powiększenia zwolnij przycisk myszki i klawisz Ctrl.