Przygotowanie programu do pracy > Plan kont

Drukuj

Plan kont

Możesz przeglądać i modyfikować plan kont w oknie, które pojawi się po wybraniu z paska narzędziowego przycisku Ustawienia (albo polecenia Ustawienia z menu Funkcje) i listka zakładki Plan kont.

Plan kont ma układ hierarchiczny, prezentowany w postaci drzewa. Każde konto ma numer i nazwę oraz określony rodzaj i typ.

Na podstawie danych o firmie, program Finanse i Księgowość może wygenerować automatycznie początkowy plan kont. Jeżeli ten plan kont nie odpowiada potrzebom Twojej firmy, możesz go przebudować, dodając i usuwając konta oraz modyfikując właściwości poszczególnych kont. Dobre zdefiniowanie planu kont, zgodne ze specyfiką poszczególnych firm, znacznie ułatwia wprowadzanie dokumentów.

 

Przed rozpoczęciem księgowań należy przeprowadzić szczegółową analizę własnego planu kont i określić jego ostateczną wersję, najlepiej jeszcze przed pierwszym księgowaniem danych.

 

Nie można zmienić atrybutów konta, na którym już zaksięgowano zapisy.

 

Zapotrzebowanie na dane a plan kont

Aby plan kont odpowiadał potrzebom Twojej firmy, jego konstrukcja musi uwzględniać wewnętrzny obieg informacji, a także to, jakie informacje są potrzebne na zewnątrz dla celów sprawozdawczości (Urząd Skarbowy czy GUS).

Plan kont powinien więc być skonstruowany tak, aby umożliwiał szybkie otrzymywanie informacji, a jednocześnie tak, aby wprowadzanie dokumentów było możliwie najłatwiejsze poprzez krótkie dekretacje.

Należy przemyśleć szczególnie ilość kont syntetycznych w stosunku do ilości kont analitycznych. Przy księgowaniu tradycyjnym zbyt duża ilość kont syntetycznych może być kłopotliwa, natomiast przy pracy z komputerem nie stanowi żadnego problemu, a może dawać pełniejszy obraz kondycji finansowej Twojej firmy.

 

Numerowanie kont

Numer konta syntetycznego składa się z trzech cyfr.

Dla pojedynczego konta analitycznego i dla każdego poziomu kont analitycznych można przyjąć maksymalnie sześciocyfrowy numer konta, dla kartotek – pięciocyfrowy, natomiast dla kartoteki kontrahentów sześciocyfrowy. Nie jest konieczne uzupełnianie brakujących pozycji zerami (poprawne są zapisy 200-1, 200-12 oraz 200-125).

 

Typ konta

Typ konta, określany przy jego definiowaniu, wyznacza miejsce konta w zestawieniach (przede wszystkim w bilansie i rachunku zysków i strat, a także decyduje o innych jego cechach.

Typy kont >>

 

Modyfikowanie planu kont

Zmiana nazwy i skrótu nazwy konta jest dopuszczalna w dowolnym momencie pracy z programem. Typ konta można zmienić, ale tylko do momentu pierwszego zaksięgowania na koncie.

 

Można usunąć tylko konto, na które nie wprowadzono jeszcze żadnych zapisów.

 

Bezpośrednia zmiana numeru konta jest niemożliwa. Jeśli nie odpowiada Ci numer konta w planie kont, możesz zmienić go tylko pośrednio: usunąć wybrane konto, a następnie wprowadzić do programu jego zmodyfikowaną wersję.

 

Jeśli zmienisz numer lub znaczenie konta występującego w bilansie, rachunku zysków i strat lub będącego jednym z kont specjalnych, wprowadź odpowiednie poprawki także w pozycjach bilansu i rachunku zysków i strat.

 

Jak to zrobić - modyfikacja planu kont >>

Jak to zrobić - dodawanie konta w planie kont >>

Jak to zrobić - określanie miejsca konta w bilansie bądź rachunku zysków i strat >>

Jak to zrobić - usuwanie konta z planu kont >>

 

Zobacz także:

Okno planu kont

Aby dodać nowe konta

Szybkie dodawanie wielu pozycji w planie kont

Aby usunąć wskazane konto z planu kont

Aby modyfikować konto w planie kont