Strona startowa

Drukuj

Opcje wydruku

W zależności od opcji wybranej w oknie Drukuj można otrzymać:

wydruk wszystkich wyselekcjonowanych pozycji,

wydruk pozycji zaznaczonych (ze znaczkiem "v" w pierwszej kolumnie w oknie),

wydruk pojedynczej, bieżącej pozycji (tej, na której jest niebieski pasek).

 

Dla raportu graficznego można wybrać opcję Wydruk bez ramek, co przyspieszy drukowanie (szczególnie przydatne przy roboczych wydrukach).