Strona startowa

Drukuj

Menu Funkcje

Z menu Funkcje istnieje dostęp do następujących poleceń:

Dokumenty

Raporty

Rejestry

Rozrachunki

Kartoteki

Ustawienia

Wskaźniki

Deklaracje

Ewidencja EDP

Przeksięgowania

Historia zmian w programie

Przypisanie VAT do okresu