Strona startowa

Drukuj

Menu zakładkowe Raporty

Menu zakładkowe Raporty otwiera się po wybraniu:

polecenia Raporty z menu Funkcje (CTRL+2)

przycisku Raporty z paska narzędziowego.

 

Menu reprezentują zakładki zawierające grupy raportów.

Kliknięcie zakładki otwiera jej zawartość.

 

Konta

Zestawienia

Dokumenty

Urzędy

Księgi

Własne

Diagnostyka

Definiowanie