Strona startowa

Drukuj

Ustawienia

Menu Ustawienia otwiera się po wybraniu:

z menu Funkcje > Ustawienia (CTRL+6),

lub

Ustawienia z paska nawigacji.

Menu reprezentują zakładki zawierające zbliżone tematycznie grupy poleceń umożliwiających określenie i modyfikowanie parametrów pracy programu.

Kliknięcie zakładki otwiera jej zawartość.

 

Grupy ustawień:

Plan kont

Dane o firmie

Parametry stałe

Układ bilansu

Układ RZiS

Znaczniki

Konfiguracja współpracy