Przygotowanie programu do pracy > Plan kont > Kopiowanie i wklejanie kont

Drukuj

Kopiowanie i wklejanie kont

Plan kont można szybko rozbudowywać, kopiując wybrane analityki do schowka, a następnie wklejając je w innym miejscu planu kont. Odpowiednie polecenia znajdują się w podręcznym menu, które pokazuje się po naciśnięciu prawego klawisza myszki w oknie planu kont.

Dodawanie nowych kont poprzez funkcję wklejania respektuje wszystkie kontrole poprawności istnienia kont w systemie.

Po wklejeniu konta należy zdefiniować jego pozycję w bilansie i układzie rachunku zysków i strat (o ile nie jest to konto pozabilansowe).

 

Kopiowanie

Wybranie polecenia Kopiuj razem z podanalitykami spowoduje skopiowanie bieżącej syntetyki (lub analityki) wraz z istniejącymi analitykami podrzędnymi. Polecenie Kopiuj tylko bieżący wstawia do schowka jedynie podświetloną syntetykę lub analitykę.

Jeśli na planie kont zaznaczyliśmy jedną lub więcej pozycji, aktywne jest także polecenie Kopiuj zaznaczone, które umożliwia skopiowanie do schowka tylko zaznaczonych pozycji.

Kopiowanie zaznaczonych pozycji jest możliwe tylko dla grupy kont z obrębu najwyżej jednej syntetyki (syntetyka z analitykami bądź konto analityczne z analitykami podrzędnymi). Nie można jednak równocześnie skopiować np. tylko niektórych kont analitycznych z różnych poziomów "drzewa" planu kont.

 

Wklejanie

Przebieg operacji wklejania zależy od tego, co znajduje się w schowku. Jeżeli wcześniej skopiowano do niego tylko analitykę (bądź kilka analityk), po naciśnięciu prawego klawisza należy wybrać polecenie Wklej. Aby operacja się powiodła, poziom bieżącej analityki musi być o jeden wyższy od poziomu najwyższej analityki ze schowka.

Jeżeli wcześniej została skopiowana syntetyka, przy wklejaniu należy wybrać, czy zawartość schowka zostanie wklejona jako nowa syntetyka, czy też mają być dodane tylko konta analityczne. Przed wklejaniem należy wybrać (podświetlić) wiersz będący syntetyką.

Przy wklejaniu zawartości schowka, do którego skopiowano wcześniej syntetykę wraz z analitykami podrzędnymi, można wkleić wszystkie konta z takimi samymi parametrami (rodzaj, typ, nazwa), jakie miały konta kopiowane, bądź określić na nowo właściwości każdego konta w oknie dialogowym Czy wkleić konto? W oknie tym można też zrezygnować z dodania jakiegoś konta.

W przypadku wklejania nowej syntetyki konieczne jest wpisanie nowego numeru konta, gdyż numer proponowany przez program istnieje już w planie kont – jest to numer konta, które zostało skopiowane do schowka.

Dodając analityki również należy zmienić ten numer, o ile w skład powiększanej syntetyki wchodzą konta analityczne o takich samych numerach jak konta znajdujące się w schowku.