Kartoteki > Kartoteka jako grupa kont analitycznych

Drukuj

Kartoteka jako grupa kont analitycznych

Niektóre z kartotek mogą być grupą kont analitycznych, np. kartoteka kontrahentów wielokrotnie staje się poziomem analityki konta.

Zamiast zakładać dla każdego kontrahenta oddzielnie karty w kartotece i potem ręcznie podpisywać pojedyncze konta analityczne pod stosowne konta syntetyczne, wystarczy tylko wpisać kontrahenta do kartoteki. Numer kontrahenta w kartotece będzie od tego momentu numerem analityki.