Ewidencja danych księgowych > Typy dokumentów > Dokument specjalny (DS)

Drukuj

Dokument specjalny (DS)

Okno otwiera się po wybraniu Dokumenty (Ctrl+1) > Wprowadzanie > DS Dokument specjalny.

 

Dokument specjalnyElementy okna

hmtoggle_plus1Zapis księgowy
hmtoggle_plus1Dokument specjalny w walucie obcej

 

Jak to zrobić - Wprowadzanie części opisowej dokumentów >>

Jak to zrobić - Czynności związane z dokumentami >>

 

Przyciski poleceń:

Przyciski poleceń zapisu

Przyciski poleceń dokumentu

 

Zobacz także:

O księgowaniu

Dokumenty księgowe

Prowadzenie rozrachunków

Rejestry VAT

Wprowadzanie danych do rejestru VAT

Notatka do dokumentu

Korekta dokumentu specjalnego w walucie obcej

Pole e-Faktura w dokumentach księgowych

Szablony numeracji