Strona startowa

Drukuj

Edycja dokumentów księgowych

Istnieje możliwość szybkiego dostępu do trybu przeglądania lub edycji dokumentów księgowych z różnych miejsc (okien) programu.

 

W tym celu wystarczy dwukrotnie kliknąć lewym przyciskiem myszy na danym dokumencie, aby przejść do trybu edycji.

Dodatkowo, dla ułatwienia, przycisk Dokument występujący w podanych poniżej oknach  

(umieszczony na dolnym pasku) przenosi akcję trybu edycji dokumentu.

 

Okna, z których możliwa jest bezpośrednia edycja dokumentów to:

Zapisy na koncie,

Lista rejestrów VAT,

Rozrachunki – składniki transakcji (Zobacz także: Okno Stan rozliczeń transakcji)

Zapisy opatrzone cechą,

Dokumenty opatrzone cechą,

Przeszacowanie walut (okno), Korekta przeszacowania walut (okno), Prognoza przeszacowania walut (okno),

Dokumenty poza kręgiem kosztów,

Zestawienie kontrolne księgowań (Zobacz także: Zestawienie kontrolne księgowań)

Okno Automatyczne księgowanie.