Bilans > Bilans otwarcia

Drukuj

Bilans otwarcia

Bilans otwarcia rejestruje salda kont na początek roku rozrachunkowego. Oznacza to, że możesz tu wprowadzić kwoty tylko na jedną stronę zapisu. Wyjątkiem są konta pozabilansowe, na które można wpisywać kwoty po obydwu stronach konta.

Bilans otwarcia dla pierwszego roku pracy z programem należy wprowadzić ręcznie, dla kolejnych lat można go wygenerować automatycznie.

 

hmtoggle_plus1Bilans otwarcia dla pierwszego roku pracy z programem

hmtoggle_plus1Rozrachunki w bilansie otwarcia/obrotach rozpoczęcia

hmtoggle_plus1Bilans otwarcia dla kolejnych lat działalności

 

Jak to zrobić - Wprowadzanie bilansu otwarcia dla pierwszego roku

Jak to zrobić - Wprowadzanie bilansu otwarcia dla kolejnych lat

 

Zobacz także:

Okno bilans otwarcia