Jak to zrobić? > Dodawanie nowego układu bilansu

Drukuj

Dodawanie nowego układu bilansu

1.W oknie Bilans (Ustawienia, zakładka Układ bilansu )  kliknij przycisk polecenia Układy i z rozwiniętego menu polecenie Wybierz.

2.W kolejnym oknie wybierz przycisk Dodaj i wpisz nazwę dla nowo tworzonego układu.

3.Wybierz przycisk Zapisz. Uaktywni się wówczas przycisk Użyj.

4.Jeśli chcesz definiować pozycje nowego układu, wybierz przycisk Użyj i zdefiniuj pozycje nowego układu.

 

W przypadku zauważenia braku kont na listach kont do przypięcia:

1. Przejdź do okna wyboru układu klikając Układy > Wybierz.

2. Wskaż układ i trzymając klawisz Shift kliknij przycisk Użyj.