Jak to zrobić? > Usuwanie konta z planu kont

Drukuj

Usuwanie konta z planu kont

1.Z menu zakładkowego Ustawienia wybierz zakładkę Plan kont.

2.W drzewie planu kont wskaż konto, które chcesz usunąć.

Nie można usunąć konta, na które wprowadzono już zapisy.

3.Wybierz przycisk Usuń.