Przygotowanie programu do pracy > Modyfikowanie planu kont

Drukuj

Modyfikowanie planu kont

1.Jeżeli chcesz zmienić Numer konta, usuń wskazane konto, a następnie zdefiniuj je od nowa.

2.Jeżeli chcesz zmienić Nazwę lub Skrót nazwy konta, wskaż je w drzewie planu kont, a następnie edytuj pola w prawej części okna. Jeśli nie wprowadzasz więcej zmian, wybierz przycisk Zapisz.

3.Jeśli chcesz, by konto było kontem wieloletnim, walutowym, z kontrolą zerowego salda, z kontrolą rozrachunków lub jego saldo było uwzględniane WB, wybierz pole wyboru w stosownych miejscach. Rezygnacja z wyboru to wyczyszczenie pola wyboru. Jeśli nie wprowadzasz więcej zmian, wybierz przycisk Zapisz.

4.Jeżeli chcesz zmienić Typ konta, wskaż je w drzewie planu kont, a następnie kliknij pole Typ i wybierz z pola listy właściwy. Analogicznie postępuj z drugą listą. Ze zmianą typu konta może wiązać się zmiana jego pozycji w bilansie lub rachunku zysków i strat. Jeśli nie wprowadzasz więcej zmian, wybierz przycisk Zapisz.

5.Jeśli chcesz zmienić pozycję konta w bilansie lub w rachunku zysków i strat, wybierz najpierw właściwy układ bilansu i rachunku zysków i strat i dalej postępuj jak przy definiowaniu pozycji konta.. Jeśli nie wprowadzasz więcej zmian, wybierz przycisk Zapisz.