Strona startowa

Drukuj

Dialog Użytkownicy i prawa dostępu

Dialog otwiera się po wybraniu polecenia Użytkownicy z listka Dane o firmie menu zakładkowego Ustawienia.

 

Elementy okna

Użytkownicy

Zawiera listę użytkowników systemu w firmie.

 

Przyciski poleceń:

Dodaj i Popraw otwierają dialog Informacje o użytkowniku systemu, w którym wprowadza się lub modyfikuje dane osobowe i uprawnienia użytkowników.

Usuń – usuwa z listy użytkowników podświetlone nazwisko.

Zapisz (widoczny tylko w czasie poprawiania danych istniejącej firmy) – powoduje zapisanie wprowadzonych zmian

Anuluj – zamyka dialog bez zapisywania zmian (przerywa tworzenie nowej firmy)

Pomoc – otwiera pomoc kontekstową na stronie którą właśnie czytasz.

 

Zobacz także:

Aby dodać użytkownika

Aby zmienić dane użytkownika

Aby usunąć użytkownika

Firma