VBA > Opis obiektów VBA > MxGrid > Opis interfejsów

Drukuj

Opis interfejsów erp_pro

MxGrid

Właściwości

Metody

Zdarzenia

 

Column

Właściwości

Metody

Zdarzenia – obiekt generuje zdarzenia wyłącznie poprzez obiekt MxGrid.

 

Row

Właściwości

Metody

Zdarzenia – obiekt generuje zdarzenia wyłącznie poprzez obiekt MxGrid.

 

Cell

Właściwości

Metody

Zdarzenia – wszystkie zdarzenia są generowane poprzez obiekt MxGrid.

 

Template

Właściwości

Metody

Zdarzenia – obiekt nie generuje zdarzeń

 

Footer

Właściwości

Metody

Zdarzenia – obiekt nie generuje zdarzeń

 

Zobacz także:

Inicjalizacja

Edycja danych

Zasady kontroli poprawności oraz wsparcie mechanizmów zapisu

Klawisze i skróty klawiszowe

Predefiniowane mapy bitowe